Sau khi nhận được Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh và làm thủ tục Công bố mẫu dấu, Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu:

Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng

Lựa chọn Ngân hàng mong muốn và tiến hành liên hệ mở tài khoản Ngân hàng:

 • Nên mở cả tài khoản VNĐ và tài khoản USD (Nếu doanh nghiệp bạn có kế hoạch kinh doanh giao dịch Quốc tế)
 • Đăng ký trích nộp thuế điện tử (Hãy hỏi nhân viên nhân hàng để được tư vấn thủ tục)
 • Nên nộp số dư tối thiểu (để được miễn phí quản lý tài khoản) + Tiền Lệ phí môn bài dự kiến trích nộp

Bước 2: Mua thiết bị chữ ký số

 • Lưu ý nhờ bên chữ ký số hỗ trợ đăng ký tại thuedientu.gdt.gov.vn
 • Trường hợp Doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu trong tương lại, nhờ bên chữ ký số đăng ký cả trang Nộp tờ khai hải quan.
 • Nhận chữ ký số và Mật khẩu

Bước 3: Lập tờ khai thuế môn bài + Trích nộp thuế môn bài

 • Lập và nộp tờ khai trực tuyến tại trang thuedientu.gdt.gov.vn
 • Trích nộp tự động thuế môn bài tại trang thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 4: Chuẩn bị bộ hồ sơ Thông báo đến Chi cục thuế Quận 1

 • Tờ khai đăng ký thực hiện Hình thức kế toán & Sử dụng hóa đơn
 • Bảng đăng ký trích khấu hao tài sản cố định
 • Quyết định Bổ nhiệm Giám Đốc
 • Tờ khai thuế môn bài (ở Bước 3)

Bước 5: Thông báo tài khoản Ngân hàng

Thông báo tài khoản Ngân hàng đến Sở kế hoạch & Đầu tư (nộp Online)

Bình luận